Monday, March 13, 2023

Tone tur o retur

 Utläst 230310: Tone tur o retur av Tone Schunnesson

Undertiteln är Tales från Bullshit city och andra ställen. Jag blev lite besviken på denna bok som består av artiklar och andra texter Tone skrivit för olika tidningar. Journalisten gav sig ut i landet inför valet 2022 och ställde sig frågor om läget. Nu efter valet känns många av texterna inte aktuella längre och det är synd, för hon har intressanta tankar. Kanske skulle hon valt att samla ihop andra texter för trots baksidestexten "Allt hänger samman men inget hör ihop." känner jag att texterna inte har så mycket samband. Och vad är det för dum titel förresten? Tone tur o retur? Varför inte OCH?


Tone tur o retur : tales från Bullshit city och andra ställen - Tone Schunnesson - Bok (9789113123998) | Bokus

No comments: