Friday, December 14, 2012

På mitt bibliotek

Jag minns att jag lånade en bok på skolbiblioteket när jag gick i gymnasiet. (Jag läste inte mycket under gymnasietiden.) Då fick jag ett brev hem att jag hade gjort fel när jag lånade den. Eftersom jag skrivit Ylva HS2. Man skulle skriva namn och klass på en lapp och jag hade inte skrivit efternamn. Hur många Ylva tror ni det gick i HS2 och på hela skolan? En sådan nitisk bibliotekarie tänkte jag inte bli. Jag minns också att det enda man hörde bibliotekarien säga var "Skjut in stolarna under bordet". Det känns som ett eko när jag går runt i biblioteket och säger "Inga fötter på bordet." Så hade jag inte heller tänkt bli.

Jag undrar vad det är som gör att treorna är de som är stökigast. Som jag kommer ihåg det var vi väldigt tysta och diskreta när vi gick sista året och försökte se hur många som fick plats i bibliotekets tvåsitssoffa...

No comments: