Tuesday, December 17, 2013

Julskyltning

Nu har jag julskyltat!

Retar ihjäl mig på "Tju20 Jul SÅNGER", så många fel på så kort titel! Om ingen lånar den före jul gallrar jag den.

No comments: