Saturday, November 03, 2012

Kod 400

Utläst 121102: Kod 400 av Sophie Divry

Det är kul att läsa biblioteksböcker för en bibliotekarie, fast den här är fransk och handlar om Deweysystemet som vi inte använder i Sverige, förutom universitetsbibliotek och forskningsbibliotek än så länge, och jag hoppas att vi aldrig ska byta på mitt skolbibliotek för jag är alldeles nöjd med det svenska SAB-systemet, ni vet det som har signum Hc för svensk skönlitteratur och N för geografi till exempel. Det här är en lustig liten bok på under hundra sidor som består av enbart monolog, men jag tycker aldrig att det blir enformigt.

Bibliotekarien på geografiavdelningen upptäcker en morgon att en låntagare blivit inlåst i biblioteket över natten. Hon börjar prata med honom, men om han ger några svar så får vi aldrig ta del av dem. Hon berättar om sitt liv som ensamstående, hennes beundran för låntagaren Martin som aldrig lägger märke till henne, frustration över klassificeringssystemet Dewey, möbleringen på biblioteket och mycket annat.

No comments: