Friday, April 23, 2010

Drömmar på jorden

Utläst 100423: Drömmar på jorden av Einar Már Gudmundsson

Det här är fortsättningen på Fotspår på himlen. Nu handlar det mest om jagpersonens föräldrar. Pappan är ett av barnen från en fattig familj som blev utplacerade i olika hem. Det är svårt att förklara vad boken handlar om för det är så många trådar som knyts ihop. Men den är bra!

No comments: