Friday, October 20, 2006

Rolig ursäkt

Konferens med lärare. Plötsligt hörs en HÖG mobilsignal när rektorn talar. En lärare plockar helt förvånat upp sin telefon och säger: "Är den på? Det har den inte varit på flera veckor?".

No comments: