Thursday, February 28, 2013

Om det var krig i Norden

Utläst 130228: Om det var krig i Norden av Janne Teller

Teller är en dansk författare som först skrev den här texten 2001 då den trycktes som en essä i en tidskrift för lärare. År 2004 gjordes den till en liten bok med illustrationer. När den översattes till svenska ändrades platser och annat till svenska förhållanden och den får börja i Stockholm. Vi får föreställa oss att det är krig i Sverige och att vi måste fly till ett annat land. Man får på ett skrämmande sätt tänka sig hur det skulle vara att vara flykting. Boken är kort och passar bra att diskutera i skolor.

Om det var krig i Norden
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9187027216

No comments: