Wednesday, April 21, 2010

Fotspår på himlen

Utläst 100420: Fotspår på himlen av Einar Már Gudmundsson

Gudmundsson är en av de isländska författare som blivit mest känd utanför landet. Han beskriver det isländska livet mycket skickligt och har en stil som ibland påminner om de gamla isländska sagorna. Jag har bott ett halvår på Island och njuter av alla isländska namn och känner igen mig i mycket.

I Fotspår på himlen får vi följa en fattig familj från slutet av artonhundratalet. Det börjar med jagpersonens farmor Gudný och farfar Ólafur. Det är många personer att hålla reda på som jag redan virrat ihop så jag tar ett litet utsnitt från baksidestexten i stället:

Det är en historia om stolta människor, och samtidigt en rundmålning av det isländska samhället. Humorn och slagfärdigheten tas till bundsförvanter i skildringen av en värld full av färgstarka människor, vars liv lämnar djupa outplånliga avtryck i det isländska samhället.

No comments: