Friday, March 28, 2008

Här ligger jag och duger

Utläst 080323: Här ligger jag och duger av Bob Hansson

Heja världen! och Lugna puckars mosebok i en volym. Praktiskt med en samlingsvolym (säger man samling om två?) när jag just bestämt mig för att upptäcka Bobs poesi efter att ha glatt mig över hans romandebut Gunnar. Bob är mest känd som lajvartist, tror jag. Han skriver med egna ordvrängningar och det är kul, men kan bli lite mycket av det goda om man sträckläser. Här är ett exempel som jag bara slumpvis slagit upp:

Och de som ironisvalt sin egen lust
skänkt den åt sin egen skugga
kommer få svårt att finna
svalplats på dunkelbaren,
den en gång invaggade pussknuffas
till
ton.

No comments: